top of page

Møt Katrin Lønnebakken

Holistisk Coach, Intuitiv Veileder

rose_edited_edited.png

Jeg har et holistisk og helhetlig tilnærming til livet, og når jeg jobber. Det vil si at jeg ser sammenhengen mellom den fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle kropp.

"Jeg lever ut min unike natur, som er i flyt og endring hele tiden."

 

Slik har det ikke alltid vekk. Faktisk har jeg strevet nesten hele livet med å finne ut hvem jeg er. Jeg kjenner nå at jeg har kommet mere på plass i meg selv. Dette er noe jeg brenner for å hjelpe andre sensitive kvinner med. Til å bli sterk i seg selv, være tilstede i kropp, hjerte og pust, så hun kan uttrykke sin unike natur.

E1299337-283D-4FDB-AD76-CFEADB568CB6.png

My story!

As a highly sensitive person, I have sencing energies all my life, but it was in 2016 that I really began to open myself up to the spirituality and my abilities. Until then, I lived what looked like a seemingly contented life. I worked as a hairdresser for 8 years, but had to stop because of eczema. I was then retrained, and then started preschool teacher education. I was married and had three children and got a permanent job as an educational manager in a kindergarten. From the outside it looked like I was doing just fine, but that was far from the truth. Inside, I struggled with inner turmoil, insecurity, and pain in my body. I was called in sick at work, and I felt like I was living a copy of myself. I got divorced and quit my permanent job. This became a quest to understand myself on a deeper level. I began working closely with a healer who taught me about healing and the chakra system, awakening my healing abilities. I also have a certification from the Hypnotherapy school at Leonheart and Steve Burgess.

 

It was when I met Elizabeth Lund via her Youtube channel in 2017 that my transformation really began. She became my coach, mentor and now work colleague. She assisted me home to myself and awakened my inner healer. I believe that we can heal ourselves, by getting the right tools and activation from someone who has walked the same path themselves. I have experienced this, and know that I am now ready to assist others in awakening their inner healer. One of my biggest insights so far is the awareness that I can decide my own thoughts. This means that it is I who have the full responsibility for feeling good in my body and in my life.

 

As a Holistic Coach and Spiritual Guide, I see holistically and the connection between the spiritual, emotional, mental and physical body. I ask open questions, so that you can find the answers within yourself. I work therapeutically and release underlying causes, such as emotions and thoughts, which sit as negative energetic blockages in the body and pain in the physical body. I work intuitively in the present and am a medium for the universal life force energy. Reads and cleanses the energy body through the chakra and the aura system, gives messages from the universe, the deceased, power animals, provides healing, works with colors, whatever one needs to grow as a person and soul.

One of my biggest realizations of consciousness has been that everything is made up of energy and that there is a life force energy that flows through us and makes our heart beat. Some call it God, others the power of love. And it is a force that wishes everyone well. Everyone has access to this power. When you work on opening up the energy field in the body, this energy will become stronger. I have experienced this in my body, and when I perform healing.

Another thing that is so nice is that one is not alone, but is surrounded by an energy world that is ready to help the person, if they allow it, and guide them in the way that is right for them. But due to a lot of stress and a fast pace in everyday life, many people are completely disconnected from this world and their intuition. Through rest, meditation, breathing exercises or working with a guide, you can achieve contact with your intuition, soul and see your uniqueness.

I 2017 og 2018 opplevde jeg 2 kraftfulle hjerte åpninger, begge når jeg lå våken i senga.  Ut av det blå kom det en kraftig energi igjennom kroppen min og det kjentes ut som hjertet skulle briste. Det føltes som jeg var ut av kroppen og jeg ble beveget av en enorm sterk kjærlighets energi kraft, og jeg ble vist mitt sjeleformål.

 

Denne god følelsen varte opp til en uke. Etter disse opplevelsene, viste jeg at det måtte være noe mer enn bare denne fysiske verden. Etter dette gikk jeg ut og inn av depresjon. Denne energi var så kraftfull at når jeg ikke kjente det lengre, følte det som jeg ikke var hel lengre. Jeg kjente på mye frykt som skulle gis slipp på og renses ut. Jeg var redd for å ta kontakt med mitt indre landskap, og kjenne på vanskelige følelser. Men når jeg møtte mine frykter og fikk healt dem og gikk inn i aksept, fikk  jeg en dypere kontakt med min sjel og ekte essens.

 

Jeg såg at når jeg var i kontakt med mitt hjerte, mine følelser, og å var sentrert i min egen kropp, at jeg følte på en indre trygghet, jording, tillit og medfølelse til meg selv og andre, og kjærlighets kraften som var vekke begynte å komme inn igjen. Når jeg hadde fokus på frykt energier gikk jeg rett opp i hodet og kjente på usikkerhet og følte meg separert fra meg selv og andre.

 

Det å bli bevisst på hvordan dette fungerer, og vite hvem jeg er og hvorfor jeg er her på jorda,  og at jeg er så mye mer enn bare en fysisk kropp, har ført med meg en større ro og forståelse. 

IMG_7252.jpeg

I 2018 ble jeg ledet mot hypnose, og jeg begynte utdanningen hos Steve Burgess og Hypnoterapi skolen ved Lionheart-training i Trondheim. Her fikk jeg med meg gode verktøy som EFT tapping og gode avslapping og selvhypnoser og meditasjoner. 

Det var når jeg møtte min andre mentor, Elizabeth Lund, at min transformasjon virkelig begynte. Hun assisterte meg hjem til meg selv, til å se min unike natur og åndelige evner, og vekket min indre healer. Jeg jobbet med mitt mentale og emosjonelle felt, endret mitt kosthold og treningsvaner. Jeg begynte å se meg selv og andre i et helt nytt lys. 

Hos henne tok jeg utdanningen til å bli sertifisert holistisk coach. Her studerte jeg "A course in miracles" av forfatter Dr. Schuman. En arbeidsbok om å gi slipp på frykt og komme inn i tillit. Her fikk jeg trene meg på mange nydelige klienter. 

rose_edited_edited.png

Hvordan jeg jobber

Som Holistisk Coach og Intuitiv Veileder ser jeg helhetlig og sammenhengen mellom den spirituelle, emosjonelle, mentale og fysiske kropp. Alt spiller på lag med hverandre, og er det ubalanse en plass så vil det påvirke alle deler og områder.

Alle er unike på sin måte, og det som fungerer for en, fungerer kanskje ikke for en annen.

Så isteden for å finne svarene der ute, mener jeg at vi heller skal tørre å lytte innover.  Difor stiller jeg åpne spørsmål, slik at du kan finne svarene i deg selv.

For å komme i kontakt med din unike essens, jobber jeg terapeutisk og forløser bak-omliggende årsaker, som følelser og tanker, som sitter seg som negative energetiske blokkeringer i kroppen og smerter i den fysiske kroppen. Jeg jobber intuitivt i nuet og er en kanal for den universelle livskraft energi. Leser og renser energikroppen din gjennom chakra systemet, gir beskjeder fra universet, avdøde, kraftdyr, gir healing, jobber med farger alt fra farger på maten til fargene man bruker på klærne, alt etter hva man trenger for å vokse som menneske og sjel, og vite hva retning man skal gå. Jeg ser på hvor i livet du har en ubalanse, som bla om du får nok søvn, energigivende mat, kontakt med din intuisjon, din indre styrke og selvfølelse, mosjon, jording, gode forhold,  og noe som gir deg glede.

Du får ulike verktøy som du kan jobbe med selv og opptak av timen tilsendt på mail.

Det kan være mange måter å komme i kontakt med din intuisjon, sjel og din healing kraft. Det kan du bla få igjennom meditasjon, pusteøvelser, hvile, gå i naturen, ritualer, chanting, yoga, qi-gong, praktisere takknemlighet, bevegelse og energigivende mat, i kontakt med elementene som vann, ild, luft og jord.

Rosa skjørt

Mission

Wants to assist women to come home within themselves, in their feminine power, see their unique potential, find their soul purpose, so that life can feel good. 

 

Life is now and you deserve only the best!

Vision

Want to bring spirituality down to earth, normalize it, and make it understandable. Through acceptance, compassion, understanding, openness and cooperation to each other, but which first starts with oneself. Making visible that we are part of the life force energy that controls nature, that makes the heart beat and that it is possible to live and breathe. Realize that one is not alone, but is surrounded by a world of energy that is ready to help the person, if they allow it, and guide them on the path that is right for them. I want to be able to assist people to expand their awareness, bring out their potential, through gaining clarity and understanding of who they really are, and what their purpose in life is.

mission.png
bottom of page